13 Δεκεμβρίου 2012

Όταν Οι Πρωτόγονοι Άρχισαν Να Αναρωτιούνται

stonehenge-stars1

Έχω γράψει στο παρελθόν για την ιστορία της προϊστορίας, και πώς σιγά σιγά, από τη γέννηση του Homo Sapiens στην Αφρική, φτάσαμε μετά από 200.000 χρόνια περίπου στην επινόηση της γραφής και στην αρχή της Ιστορίας. Θέλω να παραθέσω ένα (λίγο μεγάλο) απόσπασμα από το βιβλίο του Καρλ Σέιγκαν Cosmos, όπου περιγράφει τις υποθετικές σκέψεις ενός προϊστορικού ανθρώπου καθώς αναρωτιέται για τον κόσμο. Το βρίσκω συναρπαστικό.

We eat berries and roots. Nuts and leaves. And dead animals. Some animals we find. Some we kill. We know which foods are good and which are dangerous. If we taste some foods we are struck down, in punishment for eating them. We did not mean to do something bad. But foxglove or hemlock can kill you. We love our children and our friends. We warn them of such foods.

 

When we hunt animals, then also can we be killed. We can be gored. Or trampled. Or eaten. What animals do means life and death for us: how they behave, what tracks they leave, their times for mating and giving birth, their times for wandering. We must know these things. We tell our children. They will tell their children.

 

We depend on animals. We follow them - especially in winter when there are few plants to eat. We are wandering hunters and gatherers. We call ourselves the hunterfolk.

Prehistoric Meteor Storm

Most of us fall asleep under the sky or under a tree or in its branches. We use animal skins for clothing: to keep us warm, to cover our nakedness and sometimes as a hammock. When we wear the animal skins we feel the animal’s power. We leap with the gazelle. We hunt with the bear. There is a bond between us and the animals. We hunt and eat the animals. They hunt and eat us. We are part of one another.

 

We make tools and stay alive. Some of us are experts at splitting, flaking, sharpening and polishing, as well as finding, rocks. Some rocks we tie with animal sinew to a wooden handle and make an ax. With the ax we strike plants and animals. Other rocks are tied to long sticks. If we are quiet and watchful, we can sometimes come close to an animal and stick it with the spear.

 

Meat spoils. Sometimes we are hungry and try not to notice. Sometimes we mix herbs with the bad meat to hide the taste. We fold foods that will not spoil into pieces of animal skin. Or big leaves. Or the shell of a large nut. It is wise to put food aside and carry it. If we eat this food too early, some of us will starve later. So we must help one another. For this and many other reasons we have rules. Everyone must obey the rules. We have always had rules. Rules are sacred.

prehistoric

One day there was a storm, with much lightning and thunder and rain. The little ones are afraid of storms. And sometimes so am I. The secret of the storm is hidden. The thunder is deep and loud; the lightning is brief and bright. Maybe someone very powerful is very angry. It must be someone in the sky, I think.

 

After the storm there was a flickering and crackling in the forest nearby. We went to see. There was a bright, hot, leaping thing, yellow and red. We had never seen such a thing before. We now call it ‘flame’. It has a special smell. In a way it is alive: It eats food. It eats plants and tree limbs and even whole trees, if you let it. It is strong. But it is not very smart. If all the food is gone, it dies. It will not walk a spear’s throw from one tree to another if there a no food along the way. It cannot walk without eating. But where there is much food, it grows and makes many flame children.

 

One of us had a brave and fearful thought: to capture the flame, feed it a little, and make it our friend. We found some long branches of hard wood. The flame was eating them, but slowly. We could pick them up by the end that had no flame. If you run fast with a small flame, it dies. Their children are weak. We did not run. We walked, shouting good wishes. ‘Do not die,’ we said to the flame. The other hunterfolk looked with wide eyes.

 

Ever after, we have carried it with us. We have a flame mother to feed the flame slowly so it does not die of hunger. Flame is a wonder, and useful too; surely a gift from powerful beings. Are they the same as the angry beings in the storm?

 

The flame keeps us warm on cold nights. It gives us light. It makes holes in the darkness when the Moon is new. We can fix spears at night for tomorrow’s hunt. And if we are not tired, even in the darkness we can see each other and talk. Also - a good thing! - fire keeps animals away. We can be hurt at night. Sometimes we have been eaten, even by small animals, hyenas and wolves. Now it is different. Now the flame keeps the animals back. We see them baying softly in the dark, prowling, their eyes glowing in the light of the flame. They are frightened of the flame. But we are not frightened. The flame is ours. We take care of the flame. The flame takes care of us.

campfire-dancing

The sky is important. It covers us. It speaks to us. Before the time we found the flame, we would lie back in the dark and look up at all the points of light. Some points would come together to make a picture in the sky. One of us could see the pictures better than the rest. She taught us the star pictures and what names to call them. We would sit around late at night and make up stories about the pictures in the sky: lions, dogs, bears, hunterfolk. Other, stranger things. Could they be the pictures of the powerful beings in the sky, the ones who make the storms when angry?

 

Mostly, the sky does not change. The same star pictures are there year after year. The Moon grows from nothing to a thin sliver to a round ball, and then back again to nothing. When the Moon changes, the women bleed. Some tribes have rules against sex at certain times in the growing and shrinking of the Moon. Some tribes scratch the days of the Moon or the days that the women bleed on antler bones. They can plan ahead and obey their rules. Rules are sacred.

 

The stars are very far away. When we climb a hill or a tree they are no closer. And clouds come between us and the stars: the stars must be behind the clouds. The Moon, as it slowly moves, passes in front of stars. Later you can see that the stars are not harmed. The Moon does not eat stars. The stars must be behind the Moon. They flicker. A strange, cold, white, faraway light. Many of them. All over the sky. But only at night. I wonder what they are.

 

After we found the flame, I was sitting near the campfire wondering about the stars. Slowly a thought came: The stars are flame, I thought. Then I had another thought: The stars are campfires that other hunterfolk light at night. The stars give a smaller light than campfires. So the stars must be campfires very far away. ‘But,’ they ask me, ‘how can there be campfires in the sky? Why do the campfires and the hunter people around those flames not fall down at our feet? Why don’t strange tribes drop from the sky?’

 

Those are good questions. They trouble me. Sometimes I think the sky is half of a big eggshell or a big nutshell. I think the people around those faraway campfires look down at us - except for them it seems up - and say that we are in their sky, and wonder why we do not fall up to them, if you see what I mean. But hunterfolk say, ‘Down is down and up is up.’ That is a good answer, too.

 

There is another thought that one of us had. His thought is that night is a great black animal skin, thrown up over the sky. There are holes in the skin. We look through the holes. And we see flame. His thought is not just that there is flame in a few places where we see stars. He thinks there is flame everywhere. He thinks flame covers the whole sky. But the skin hides the flame. Except where there are holes.

 

Some stars wander. Like the animals we hunt. Like us. If you watch with care over many months, you find they move. There are only five of them, like the fingers on a hand. They wander slowly among the stars. If the campfire thought is true, those stars must be tribes of wandering hunterfolk, carrying big fires. But I don’t see how wandering stars can be holes in a skin. When you make a hole, there it is. A hole is a hole. Holes do not wander. Also, I don’t want to be surrounded by a sky of flame. If the skin fell, the night sky would be bright - too bright - like seeing flame everywhere. I think a sky of flame would eat us all. Maybe there are two kinds of powerful beings in the sky. Bad ones, who wish the flame to eat us. And good ones who put up the skin to keep the flame away. We must find some way to thank the good ones.

 

I don’t know if the stars are campfires in the sky. Or holes in a skin through which the flame of power looks down on us. Sometimes I think one way. Sometimes 1 think a different way. Once I thought there are no campfires and no holes but something else, too hard for me to understand.

 

Rest your neck on a log. Your head goes back. Then you can see only the sky. No hills, no trees, no hunterfolk, no campfire. Just sky. Sometimes I feel I may fall up into the sky. If the stars are campfires, I would like to visit those other hunterfolk - the ones who wander. Then I feel good about falling up. But if the stars are holes in a skin, I become afraid. 1 don’t want to fall up through a hole and into the flame of power.

 

I wish I knew which was true. I don’t like not knowing.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: