6 Μαρτίου 2013

Πώς Πετούν Οι Μύγες

Αυτός ο άνθρωπος μιλάει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Γρήγορα, αστεία, περίεργα. Αλλά αυτά που λέει είναι πολύ ξεκάθαρα και ενδιαφέροντα. Εδώ που τα λέμε, μας δυσκόλεψε αρκετά σαν ανθρωπότητα να λύσουμε το μυστήριο της πτήσης των εντόμων, και ακόμα έχουμε κάμποσες σημαντικές απορίες.

Ένα καλό πρώτο βήμα στην επίλυσή τους είναι να δούμε καλά την πτήση, και στην αρχή της ομιλίας την βλέπουμε. Ας ευχαριστήσουμε την τεχνολογία, που επιτρέπει να τραβήξουμε βίντεο στα 7000 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Να κι ακόμα ένα. Κι ακόμα ένα.

Το άλλο ξεχωριστό σημείο ετούτης της ομιλίας έρχεται γύρω στο 13:00. Μιλάει για τον εγκέφαλο των εντόμων και για το κομμάτι του νευρικού συστήματος που ελέγχει την πτήση, όμως όσα λέει αντηχούν και συμπεράσματα που έχουμε βγάλει για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τις δομές του και τις λειτουργίες του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: